Voorwaarden

Aerobic-Gym wordt gegeven in perioden van 10 trainingsweken. Die indeling betreft een administratieve periode en staat los van het oefenprogramma. Hiervoor is gekozen opdat een cursist steeds na een periode van 10 trainingsweken het lidmaatschap kan beëindigen en zich dus niet voor lange tijd hoeft vast te leggen.

Tijdens schoolvakanties wordt geen Aerobic-Gym gegeven. Deze vakantieweken worden uiteraard niet meegerekend in de periode van 10 trainingsweken.

Bij verhindering liefst even afmelden. Dat kan per WhatsApp, SMS, E-mail of telefonisch. (dit i.v.m. beschikbare plaatsen voor cursisten die een gemiste training willen inhalen)

Gemiste trainingen mogen, in overleg, op een andere tijd dan waarvoor de cursist is ingeschreven, worden ingehaald. Dit kan gedurende het hele seizoen, tenzij het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd. Gemiste trainingen zijn niet overdraagbaar aan derden.

Indien een cursist het lidmaatschap wil beëindigen, dan kan dat met ingang van de eerstvolgende periode, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 weken voor aanvang van die nieuwe periode. Zolang niet persoonlijk wordt opgezegd, continueert het lidmaatschap automatisch en blijft de cursist contributie verschuldigd. Bij te late opzegging dient de contributie voor de eerstvolgende periode alsnog te worden betaald.

Deelname is voor eigen risico. Bij twijfel over je gezondheid wordt geadviseerd om eerst met je huisarts of behandelend medisch specialist te overleggen. Uitzonderingen m.b.t. opzegging, vanwege bijvoorbeeld dringende medische redenen, in overleg met de docente.